pancarta

COV

COV

Estàndard de COV

Control de COV
Estàndard de COV per a compostos orgànics volàtils, que tenen molts efectes nocius sobre el medi ambient i la salut humana.

Durant la impressió i la laminació en sec, es produiran emissions volàtils de toluè, xile i altres COV, per la qual cosa vam introduir equips de COV per recollir el gas químic i, mitjançant la compressió per cremar, convertir-los en CO2 i aigua, que és respectuós amb el medi ambient.
Aquest sistema el vam invertir des d'Espanya des de l'any 2016, i el 2017 vam rebre el premi del govern local.
No només fer una bona economia, sinó també a través del nostre esforç per fer aquest món millor és el nostre objectiu i orientacions de treball.